MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - VÝTVARNÝ ATELIÉR

https://www.zamek-duchcov.cz/cs

Na základě vyplněného REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE, vám obratem zašlu další informace a podklady k platbě.
Děkuji za přízeň a těším se na setkání, RM

KRESLENÍ A MALOVÁNÍ NA ZÁMKU V DUCHCOVĚ

OKOUZLENI ANTIKOU

  • prázdninová výtvarná dílna 
  • příměstský tábor pro děti od 9 - 14 let
  • profesionální vedení
  • tvůrčí a inspirativní prostředí
  • vzdělávací, populárně naučné

termín:  6. - 10. srpna
pondělí až pátek od 10:00 - 15:30
cena: 1850 Kč
KAPACITA NAPLNĚNA, DĚKUJI ZA PŘÍZEŇ! 

V případě nenaplnění akce se akce ruší 
a zaplacené kurzovné se vrací v plné výši.  
V případě nemoci dítěte a vážných důvodů absence se kurzovné nevrací, ale je možné přivést
do kurzu náhradníka

Cílem výtvarné dílny je zábavně-vzdělávací formou představit dětem kolébku středoevropské kulturní tradice a provést je výtvarnými technikami, které rozvinou jejich pohled na výtvarné umění a kulturu.
V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů expozice Okouzleni antikou je instalováno kolem stovky historických odlitků slavných antických uměleckých děl. Děti proniknou do dějů antických bájí a kromě klasických technik jako je kresba a malba se dotknou performance a akčního umění, které rozvine jejich smysly v dramatickém kontextu. Čeká nás dobrodružná cesta do historie, která v přímém kontaktu rozvíjí tvůrčí činnost a orientaci v současném umění. Závěrečnou akcí se stane slavnostní vernisáž s výstavou výtvarných prací, kde děti představí vlastní výtvarné počiny.
V ceně jsou zahrnuty pomůcky a materiál, vstup do expozice, lektorské vedení, zpětná vazba pro účastníky. Rezervace místa ve výtvarné dílně (příměstský tábor) je nutná předem, včetně platby
a to nejpozději do 25. června 2018 na webu lektorky kurzu MgA. Radky Müllerové. https://www.nanahana.cz.
Počet míst je omezen = 15 dětí. Minimální počet dětí na kurzu je 10.
V případě nenaplnění akce se akce ruší a zaplacené kurzovné se vrací v plné výši.
V případě nemoci dítěte a vážných důvodů absence se kurzovné nevrací, ale je možné přivést do kurzu náhradníka.

Fotogalerie z minulého ročníku zde:
17. 8. 2017 - https://goo.gl/photos/f56PtHrfTS1Fb3Bz9 
18. 8. 2017 - https://goo.gl/photos/595Gr3bQQjPHSQ8x5 


REZERVAČNÍ FORMULÁŘ -  6. - 10. 8. 2018
on-line rezervace na pozici NÁHRADNÍK