VELIKONOCE

česká tradice v Japanu

...přejeme požehnané VELIKONOCE😇🐇🐓🐔🐣 / Teplice 2018

Vzhledem k rozhovoru o Mirror Manovi (https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/v-kostymu-zrcadloveho-muze-se-zenil-jeho-praci-maji-vitezove-letecke-show-20180318.html ), jsem se dozvěděla o soutěži o NEJ VELIKONOČNÍ VÝZDOBY... VYHRÁLA JSEM :-) byla jsem jediná :-)

Re: SOUTĚŽ: Pošlete nám fotku vlastní velikonoční výzdoby
 ‌Datum: 31. 3. 2018 17:02 
Dobrý den, děkuji za zaslané fotografie. Jelikož jste jediná, kdo je poslal, vyhráváte měsíční předplatné. Vaše fotografie a text využiji na velikonoční pondělí na web Teplického deníku. Prosím ještě o zaslání adresy, kam máme posílat Teplický deník. Předám ji naší distribuci.
Děkuji a přeji krásné Velikonoce. webeditor
  
https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/foto-kazda-je-krasna-jako-my-vajickove-panenky-pochazi-z-japonska-20180401.html 


Letos jsem připravila tradičně barvená vajíčka v cibulových slupkách. Když jsem v Osakaye (něco jako u nás Billa) ke každé cibuli, celý měsíc vybírala z krabice slupky, hodně Japonek se mě ptalo, jestli ze slupek dělám polévku nebo co...  a moje prostá odpověď byla "ÍSTA EGG KARA" - barva na vajíčka, 
z angličtiny Easter egg color.

Srdečně zvu na akci - workshop, v sobotu 2. 4. 2016, kde budu osobně předvádět uvedený typ barvení vajíček v cibulových slupkách a výrobu vajíčkové panenky, s šátečkem v české kytičce :-).

Těším se na Vás!!!

Velikonoce jsou v České republice stejně jako v jiných zemích jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků a jejich oslava se nese především v tomto duchu.

S Velikonocemi je spojeno velké množství tradic a zvyků, z nichž některé mají své kořeny až v dobách pohanských. Ve městech se v dnešní době dodržují už méně, avšak na vesnicích a v regionech se silnými folklórními tradicemi, například na Moravě, jsou stále velmi živé.

Samotným velikonočním svátkům předchází svatý nebo také pašijový týden, který připomíná vrchol Ježíšova života - jeho smrt a vzkříšení. Jednotlivé dny ve svatém týdnu mají své zvláštní pojmenování - Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Mezi tradiční zvyky spojené se svatým týdnem patří "odlet zvonů do Říma" - v tomto týdnu na Zelený čtvrtek se zvony rozezní naposledy a umlknou až do velikonoční neděle.

Velikonoce se v České republice slaví dva dny - v neděli (velikonoční Boží hod) a pondělí. Velikonoční neděle se nese ve znamení radosti a veselí nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. V kostelech se konají slavnostní bohoslužby, světí se velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, vejce, chleba a víno) a doma se hoduje. Nechybí maso, zejména sekané v kombinaci s vejci či různé masové nádivky a směsi. Nejčastěji se konzumuje jehněčí.

Velikonoční pondělí je den, ke kterému už se neváže žádná speciální křesťanská oslava a patří spíše lidovým zvykům. Je dnem veselí a zábavy, kdy chlapci chodí šlehat dívky pomlázkou, aby byly po celý rok zdravé a veselé. Pomlázka, to jsou vlastně spletené mladé vrbové proutky ozdobené mašlemi. Za odměnu dostávají chlapci od děvčat malovaná vajíčka, nazývaná kraslice. Co kraj, to jiné ornamenty. Dnes nebývají při pomlázce výjimkou ani vajíčka čokoládová. V České republice jsou kraslice spolu s pomlázkou a velikonočním beránkem hlavními symboly Velikonoc.

Like in other countries, Easter in the Czech Republic is one of the most important Christian holidays and is celebrated mainly in this context. 

Easter is tied to a wealth of traditions and customs, some roots of which date as far back as Pagan times. The traditions have somewhat diminished in the city, but are still very vivid in the country and regions with strong folklore, e.g. Moravia.

Easter itself is preceded by Holy Week, which commemorates the climactic point of the life of Jesus Christ, namely his death and resurrection. The individual days in Holy Week bear peculiar names - Holy Wednesday (Spy Wednesday), Maundy Thursday, Good Friday and Holy Saturday. The traditional customs connected to Holy Week include the "Departure of Bells to Rome" - on Maundy Thursday, bells chime for the last time and are silent until Easter Sunday.

Easter in the Czech Republic lasts two days - Easter Sunday and Monday. Easter Sunday is celebrated in the spirit of joy and delight in the resurrection of Jesus Christ. Churches hold ceremonial services, Easter meals (lamb, hot cross buns, eggs, bread and wine) are blessed and families come together to feast. The traditional meals involve meat, especially minced meat in combinations with eggs or various meat fillings. Most people eat lamb at Easter.

Easter Monday is not associated with any special Christian festival, but rather with folk traditions. It is a day of mirth, a day when young lads whip young maids so that they are healthy and cheerful for the entire year to come. The Easter whip is made of braided willow twigs decorated with ribbons. As a reward, girls give boys decorated eggs called kraslice, i.e. painted Easter eggs. Every region boasts different ornaments. Nowadays, chocolate eggs are also very common. The decorated Easter eggs, whipping and the Easter Lamb are the main symbols of Easter in the Czech Republic.